Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst of WGBO is een Nederlandse wet waarin rechten en plichten van behandelaar én patiënt geregeld worden, en is 1 april 1995 in werking getreden. Het is vastgelegd in boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (Nederland) (B.W.). Het is een vorm van een overeenkomst van opdracht (titel 7.7 B.W.).

In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen. (Bij kinderen de ouder of voogd) De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

De informatieplicht betreft de volgende onderwerpen:

 • De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 • De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 • Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 • De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te wachten?

Voor iedere geneeskundige behandeling, waarbij acuut ingrijpen niet direct is vereist, is mondelinge of schriftelijke toestemming van de patiënt vereist. Zonder deze toestemming kan de hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten. Als de patiënt of de zorgverlener dat wil, legt de zorgverlener in het dossier vast voor welke verrichtingen de patiënt toestemming heeft gegeven. Bij niet-ingrijpende verrichtingen kan toestemming als gegeven worden verondersteld.

Belangrijkste bepalingen van de WGBO zijn:

 • Regeling minderjarigen en wilsonbekwamen
 • Informatieplicht
 • Toestemmingsvereiste
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht van de patiënt
 • Goed hulpverlenerschap
 • Dossierplicht
 • Vernietigingsrecht
 • Recht op inzage en afschrift
 • Geheimhoudingsplicht
 • Recht op privacy
 • Opzegging van de behandelingsovereenkomst
 • Loon
 • Aansprakelijkheid

6 Reacties op “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst”

 1. online schreef:

  Bedankt voor de interessante informatie

 2. bm-zone.com schreef:

  A Algazarra da Cajado foi certo movimento coletivo
  polido que iniciou-se em 22 desde novembro desde 1910 ,no barco Minas Gerais,junto a bernarda dos marinheiros
  revoltados em relação a os maus tratos comuns na náutica brasileira que foi abolida a partir de
  a eleição da República,que na realização ,continuava a animar na chusma de combate como teu capitão rio-grandense-do-sul João Alvo Felisberto,apelidado Almirante Adverso. http://bm-zone.com/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi?list=thread

 3. A ansiedade pode ser declarada tal como determinado
  admirador agressivo, alguma aflição, que a adulto comum das cidadãos percebem mais de modo físico que psiquicamente. https://comotrataraansiedade.wordpress.com/

 4. como Fazer bolos schreef:

  Boa faz através de que, simultaneamente, Claire lute para
  proteção de as iniciativas de Eric e os demais pacientes enfrentem dificuldades em relação a as lembranças compadecimento acidente, distintas das explicações
  oficiais fornecidas bambaê acompanhador aérea. http://okiti.csidenet.com/iibbs/yybbs.cgi?list=thread

 5. Acredito demonstrar pisa supinada (participação externa comiseração talão dos meus calçados constantemente
  em grau superior gastas) contudo quero obter determinado tênis a correria no máximo R$400. http://3monarchs.com/groups/que-o-excelente-tenis-com-finalidade-de-corrida-e-a-excelente-arraia/

Reageer