Wetgeving

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG) uit december 1993 is een van de Nederlandse wetten waarmee is vastgelegd welke personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg te bewaken en mensen te behoeden tegen onzorgvuldig handelen door zorgverleners, het absolute verbod om geneeskundig te handelen door hulpverleners zonder medische titel te wijzigen in een systeem waarbij men zorg mag verlenen indien de zorgverlener bekwaam is / verondersteld mag worden, titelbescherming door te voeren en tuchtrecht ook toepasbaar te maken voor andere beoefenaars van zorg.

Lees de volledige wettekst »

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen. (Bij kinderen de ouder of voogd) De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

Lees de volledige wettekst »

Reageer